YOGA, MEDİTASYON VE YOGA - SUFİ SAJA

.

"Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur."Kemal ATATÜRK .

4 Ocak 2008 Cuma

YOGA, MEDİTASYON VE YOGA


Yoga sanskritçe bir sözcüktür. Birlik ve bir olma anlamını taşır. İçsel olarak parçalanmış kişiliğin karşıtı olarak kendisiyle ve çevresiyle bütünleşmiş bir kişiliği tanımlar.

Yoga bir sanat ve bilim olarak kişinin tam olan bir bilinç düzeyiyle yaşamasına önemli katkılar sağlar. Yoga bir din değildir. Bir tarikat veya Hintlilerin dini inanışı gibi bazı yanlış değerlendirmelere maruz kalabilmektedir. Buda yoganın yeteri kadar bazı kesimlerce tanınamasından veya önyargı ile ona yaklaşmasından kaynaklanıyor olabilir. Yada günümüzde olduğu gibi yoganın gerçek halinden meydana gelmemiş ama onu taklit etme cüretini gösteren yapay ve tamamen ticari yanlış uygulamalardan da gelişmiş olabilir.

Yoga sadece birkaç değişik egzersiz hareketlerinden veya nefes alma yöntemlerinden ibaret değildir. Kendine göre apayrı bir yaşam felsefesini ve yaşamın her şeyini farklı değerlendirişiyle de önemli ayrıcalıklar taşır.Yoga ile meditasyon iki kardeş gibidir bir birini tamamlar'lar birisi içsel gelişim digeri bedensel gelişim içindir her ikiside hayat felsefesi olarak benimsenmelidir.

Hiç yorum yok: