YERGİ - SUFİ SAJA

.

"Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur."Kemal ATATÜRK .

7 Şubat 2008 Perşembe

YERGİAFFET GÜNAHIMI YALANCIMISIN?


Yeri göğü insi cinni yarattın
sen ey mimar başı eyvancı mısın?
Ayı burcu günü çarhı var ettin
Ey mekan sahibi rahşancı mısın ?
2
Denizleri yarattın sen kapaksız
Suları yürüttün elsiz ayaksız
Yerleri temelsiz göğü direksiz
Durdurursun acep iskancımısın?
3
Kullanırsın kanatsızca rüzgarı
Kürekle mi yaptın sen bu dağları?
Ne yapıp da öldürürsün sağları
Can verip alırsın sen cancı mısın?
.......
4
Sekiz cennet yaptın sen adem için
Adın büyük bağışla anın suçun
Ademi cennetten çıkardın niçin?
Buğday nene lazım harmancı mısın?
5
Bir iken bin ettin kendi adını
Görmedim sen gibi iş üstadını
Yeşertirsin kurutursun odunu
Sen bahçevan mısın ormancı mısın
6
Cibrile perde altında söylerdin
inip beytullaha kendin dinlerdin
Bu ateşi cehennemi neylerdin
Hamamın mı var külhancı mısın?
7
Havaya çekilip seyrana durdun
aklı ermezlerin aklını urdun
Kıldan ince köprü yaptın da kurdun
Akar suyun mu var bostancı mısın?
8
Bu kışlara bedel bu yazı yaptın
Evvel bahara karşı bu güzü yaptın
Mizanı iki göz terazi yaptın
Bakkal mısın yoksa dükkancı mısın?
9
Kazanlarda katranların kaynarmış
Yeraltında balıkların oynarmış
Onbin dünya kadar ejderhan varmış
Şerbet mi satarsın yılancı mısın?
10
Esirci misin koydun cehenneme arap
Hocamısın okur yazarsın kitap
Aslın katipmidir görürsün hesap
İhtisabın mı var sen hancımısın
11
Yüzbin tamun olsa korkmam birinden
Rahman ismi nazil değil mi senden
Guffar-üz-zünubum demedinmi sen
Affet günahımı yalancımısın?
12
Şanına düşer mi noksan görürsün?
Her gönülde oturursun yürürsün
Bunca canı alıp gene verirsin
Götürüp getiren kervancımısın?
13
Bilirsin ben kulum sen sultanımsın
Kalpte zikrim dilde tercümanımsın
Sen benim canımda can mihmanımsın
Gönlümün yarisin yabancımısın?
14
Beni affedersen düşen mi şandan
Şahlar bile geçer böyle isyandan
Ne dökülür ne eksilir haznenden
Affet günahımı yalancımısın?
15
Beni delil eyler kendin söylersin
İçerden AZMİ'yi pazar eylersin
Yücelerden yüce seyran eylersin
İşin seyran kendin seyrancı mısın?
..

Hiç yorum yok: