AHURAMAZDA:Böyle buyurdu - SUFİ SAJA

.

"Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur."Kemal ATATÜRK .

22 Şubat 2008 Cuma

AHURAMAZDA:Böyle buyurdu


PERS DİNİ VE MİTOLOJİSİNDEKİ SEVGİ VE IŞIK TANRISINDAN Mesajlar; -1-
Kendini benim katıma çıkacak ve bana hitab edecek kadar büyük gördüğün halde,yalvarmasını bilecek kadar da küçülebiliyorsun.Bu;İnsanoğlunun başarı için kullandığı en ustalıklı bir yoldur.Oysa ki ben,dualara ve yalvarmalara karşı sağırım.Acıları ve sızlanmaları işitmekten iğrenirim.Canlıların keyif ve sevinç içinde beni unutmalarından hoşlanıyorum.Arslan avını parçalarken malik olduğu kuvvete ve tesadüflerle dolu talihine sevinir ve parçalanan ceylan,gafletinin ve zayıflığının pişmanlığı içinde duyduğu elemi kendine layık görür.Şikayet eden ve şükreden yalnız insanoğludur.O,daima başkalarına ait olana saldırdığı için,haksızlığın ne olduğunu çok iyi bilir.Saadetini başkalarının nimetlerini çalmakta bulduğu için,bu başarı devam etsin diye şükreder.Bu hırsızlığı yapacak kuvvet ve fırsatı bulamadığı,yahut yakayı ele verdiği zamanlarda da sızlanır ve yalvarır.
-2-
Ben sizin içinizdeki duygu,başınızdaki fikir,gönüllerinizdeki tutkuyum.Aşkım,kinim,arzuyum,bilgi,hata,kudret,acizlik ve mahrumiyetim.Zenginliğin,fakirliğin,ıstırap ve saadetin hepsi benim.Ben HEP'im ve ben HİÇ'im.Çünkü ben sizdeyim ve sizdenim.Böyle olmasaydı,beni nereden tanıyacak,bana nasıl yaklaşabilecektiniz?.Bilinmedik ve görülmedik bir şeyle,işitilmedik bir hakikatin gerçekten varlığına inanmak için,hayalin kanatları rüyadan,düşüncenin çarkları rüzgardan olmalıdır.Benim arkamdan gelmeye yeltenenler,beni geçtikten sonra,arkalarına düşeceğimden korkan günahkarlardır.Onlar kendi gölgeleri tarafından ısırılmış olduklarını bilselerdi,aksiyonlarının eşek arılarını ruhlarının kovanında tütsüleyip boğmaktan çekinmezlerdi...Zira insanın aklı başkalarının aklıyla uzlaşmak için değil,kendini başkalarına kabul ettirmek için yaratılmıştır.
-3-
Ben kanunum,kaza ve kaderim,düzensizlik ve anarşiyim,hayatım,ölümüm,evrim ve oluşumum.Ben evrenim,fanilerin dilleri ile ifade edilen ve edilemeyen her şeyim....Ve hiçbir şeyim.

Hiç yorum yok: