ANA TANRIÇA GİBİ BABA TANRI DA ANADOLUDA! - SUFİ SAJA

.

"Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur."Kemal ATATÜRK .

11 Mayıs 2008 Pazar

ANA TANRIÇA GİBİ BABA TANRI DA ANADOLUDA!

Ana tanrıçanın vatanı Anadoludur. Konya çatal höyük de bulunan ve İÖ 6500 e tarihlendirilen, doğum yapan ana tanrıça, bu heykelciklerinin bilinen en eski örneğidir. Yazının icadı ile bu ana tanrıça kültü Hititlere kubaba’ya Frigler’de kybeleye, antik yunanda ise Artemis ve bir çok uygarlıklara daha farklı adlarda dönüşerek varlığını sürdürmüştür.
Ama nedense bilinen ana tanrıçaların kökeninin belli olmasına karşın yazının icadıyla ilk Sümerler de görülen baba enlil, Hititlerde teşup, yunanlılar da Zeus’un daha eski çağlarda bilinen bir baba tanrı kökeni yok?

Bu sorunun yanıtı artık biliniyor. Urfa göbekli tepedeki 2003 de yapılan kazılarda erkeklik organı abartılı 40cm yüksekliğinde bir baba tanrı heykeli bulundu. Bulunan heykel Sümerlerin baba enlil tanrısından 6-7bin yıl, ana tanrıça heykelinden ise 2–3 bin yıl daha öncesine dayanıyor. Yani heykel günümüzden 11-12binyıl öncesine ait. Bu veriler insanların daha önceden bilinenin aksine anaerkil değil yine baba erkil bir yapıda yaşadıklarında ortaya koyması bakımından önemli.

Kaynak
—Ana tanrıçanın izinde; LYNN E. ROLLER
—Taş çağı avcılarının gizemli kutsal alanı Göbekli tepe; KLAUS SCHMİDT
—www.kultur.gov.tr; TC Kültür Bakanlığı

Hiç yorum yok: