SAJA'nın sevgilisi HARABİ - SUFİ SAJA

.

"Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur."Kemal ATATÜRK .

30 Aralık 2007 Pazar

SAJA'nın sevgilisi HARABİEy vaiz sen bize vaaz edemezsin
Çünkü her bir ilmin deryasıyız biz
Bizim yurdumuza hiç gidemezsin
Hakikat Kaf’ının Anka’sıyız biz

Haberdar olaydın sırrı suphandan
Feragat ederdin küfr-ü imandan
Bir şey anlamadın sen mağzi Kuran'dan
Kuran’ın esrar-ü manasıyız biz

Biz tertip eyledik Kâbe-kavseyn'i
Kurbu ev ednada kurduk ayini
Fehm eyleyemezsin sen o mabeyni
Miraç’ın Leyletel esrarıyız biz

Tur'da biz Musa’yı irşad eyledik
İsa’yı çarmıhtan azad eyledik
Çıkardık göklere imdat eyledik
Bunların sebebi ihyasıyız biz

Kafü-nun dan daha nişan yok iken
Bu görüp bildiğin cihan yok iken
Hakka sığınacak mekân yok iken
Bizde gizlenmişti âmâsıyız biz

İbrahim’e narı Gülzar eyledik
"Tecri mintahtihel'enhar" eyledik
Yok, iken HARABİ biz var eyledik
Bu kevn ü mekânın HÜdasiyiz biz

Hiç yorum yok: