ZAMAN YOLCULUĞU=2 - SUFİ SAJA

.

"Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur."Kemal ATATÜRK .

17 Mart 2008 Pazartesi

ZAMAN YOLCULUĞU=2


YEDİ UYUYANLAR
Geleneksel anlamda hikâyeye göre Ashab-ı Kehf denilen bu gençler, Efsûs yani Afşin şehrinde yaşıyorlardı. Bunlardan altısı sarayda görevli, hükümdara yakın kimselerdi sağında ve solunda bulunurlardı. Sağındakiler Yemliha, Mekselina ve Mislina idi. Solunda bulunanlar ise, Mernuş, Debernuş ve Şazenuş’tu.
. Hükümdar Dimityanus veya Dakyanus bir ihbar üzerine saraydaki putperest olmayan gençlerin durumlarını öğrendi. Onları çağırıp tehdit etti, onlar inançlarından ayrılmak istemediler, aksine Dakyanus’u inançlarına davet ettiler.......

Hükümdar onların eski günlerine dönmeleri için zaman tanıdı. Gençlerde inançlarını korumak için şehre yakın bir dağ yönüne gittiler. Yolda giderken Kefeştetayyuş ismindeki bir çoban onların inancına katıldı ve yedincileri oldu. Çobanın köpeği Kıtmiyr de onlara katılıp, arkalarından takip etti. Dağa yaklaştıklarında çobanın gösterdiği bir mağaraya girdiler. Mağarada dua ederek Allah'tan merhamet dilediler .
Kuran'daki;
Kehf suresi 10.ayete göre"Hani o yiğit gençler o mağaraya sığındılar da şöyle dediler"Ey rabbimiz,katından bir merhamet ver bize ve bizim için bir çıkış yolu lütfet işimize"diye
Hikâyenin devamına göre hükümdar, Afşin’e gelip, onları sorar. Kaçtıklarını haber alıp saklandıkları mağarayı öğrenince adamlarıyla mağaraya gider ve mağaranın ağzını onları öldürmek maksadıyla kapattırır.
Kehf suresi 25. ayetine göre"Onlar mağaralarında üçyüz yıl kaldılar,dokuz da ilave ettiler."
Ashab-ı Kehf uyandıklarında geçmiş olan zamanında farkında olmadıkları belirtilir. Uykudan kalkmaları, birbirleriyle konuşmaları ve içlerinden birini şehre göndermeleri Kur'an'da geçer. Bunlar şehre gidip yiyecek getirecek kimsenin (Yemliha’nın) elbise değiştirerek halini kimseye bildirmeden gidip gelmesini uygun görürler. Yemliha, bunu kabul edip şehre geldiğinde çok değişmiş bir şehir bulur.Elindeki paranın da çok eski devirlere ait olduğu anlaşılır.Yemliha geçen zamanın farkına varır ve o zamanın hükümdarının yanına götürülür. İnanca göre bu hükümdar gençlerin dinindendir.Ancak bizim gençler görürler ki geçen zamana rağmen birçok şey yine değişmemiş altın çağ gelmemiştir.
Bazı yazılı kaynaklara göre: Yedi uyuyanlar yani" Rablerine iman etmiş olan bu yiğitler grubu" mağaralarına kapanıp yeniden zaman yolculuğuna yatmışlardır.Ne zaman uyanırlar bu yolculuktan yine Allah bilir.
Altın çağlarda ve Sonsuz ruhsal yolculuklarda buluşmak üzere...
..
..

1 yorum:

Adsız dedi ki...

şimdiki zamanda olsa o altın çağa ulaşmanın yolu mutlaka direnmekten savaştan geçerdi bence. uyumak yada uyutulmak nede masum geliyor bakınca.
başka bir taraftan da bakarsak uyumamak, hep ayakta olmak, direnmekte lazım. her istediğimizi yaptırmak yada birşeyleri beklemek, bulmak için uykulara dalarsak uyandığımızda bir şeylere geç kalma gibi bir riskimizde yok değil. ruhsal yolculuklar için uyumak şart mı tontinii? şimdi olsa uyurlarmıydı acaba...;)
*ela*